برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آموزش در کارگاه طراحی معماری، مهندس کامبیز نوایی و دکتر علی علایی
1393-09-09 10:00-12:00
دانشگاه تهران، محل دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد. بدون محدودیت
دانشجویان 500,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 500,000 ریال
23 آقای دکتر علی علائی/آقای مهندس کامبیز نوائی