دبیرخانه همایش آموزش معماری: خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری.

تلفن تماس: 66972076   61113480

پست الکترونیک : archedu@ut.ac.ir

 

 


توجه : قسمت پایین مربوط به تماس با مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران بوده و مربوط به برگزار کنندگان همایش آموزش معماری نمی باشد.

Refresh Code